คัปปลิ้ง ( COUPLINGS )

New

CO-D40L66-1414

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 14 d2= 14 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

389 THB ฿389
 

 

New

CO-D40L66-1222

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 12 d2= 22 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

389 THB ฿389
 

 

New

CO-D40L66-1214

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 12 d2= 14 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

389 THB ฿389
 

 

New

CO-D40L66-1212

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 12 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

389 THB ฿389
 

 

New

CO-D40L66-1420

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 14 d2= 20 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1416

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 14 d2= 16 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1515

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 15 d2= 15 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1422

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 14 d2= 22 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1622

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 16 d2= 22 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1618

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 16 d2= 18 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1616

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 16 d2= 16 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-2222

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 22 d2= 22 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-2022

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 20 d2= 22 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-2020

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 20 d2= 20 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
 

 

New

CO-D40L66-1012

คัปปลิ้ง Coupling OD= 40 L= 66 d1= 10 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

389 THB ฿389
 

 

New

CO-D30L40-1014

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 10 d2= 14 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

270 THB ฿270
 

 

New

CO-D30L40-1212

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 12 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

270 THB ฿270
 

 

New

CO-D30L40-1612

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 16 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

270 THB ฿270
 

 

New

CO-D30L40-1012

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 10 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

270 THB ฿270
 

 

New

CO-D30L40-1010

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 10 d2= 10 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

270 THB ฿270
 

 

New

CO-D30L40-0808

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 8 d2= 8 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0812

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 8 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0810

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 8 d2= 10 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0615

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 6 d2= 15 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0614

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 6 d2= 14 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0610

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 6 d2= 10 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0608

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 6 d2= 8 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L40-0606

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 40 d1= 6 d2= 6 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

265 THB ฿265
 

 

New

CO-D30L35-1212

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 35 d1= 12 d2= 12 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

350 THB ฿350
 

 

New

CO-D30L35-1010

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 35 d1= 10 d2= 10 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

300 THB ฿300
 

 

New

CO-D30L35-0606

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 35 d1= 6 d2= 6 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

270 THB ฿270
 

 

New

CO-D30L35-0506

คัปปลิ้ง Coupling OD= 30 L= 35 d1= 5 d2= 6 mm เพลาข้อต่อยืดหยุ่น CNC อุปกรณ์คัปปลิ้งมอเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

260 THB ฿260
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้