รีเวทนัท ( RIVET NUT )

รีเวท หมุดย้ำ (Rivet) 

ใช้ยึดชิ้นส่วนให้ติดกันแบบถาวร ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก

ประกอบด้วยส่วนหัว มีลักษณะเป็นทรงกลม และฐาน มีลักษณะเป็นแท่ง หมุดย้ำมีหลายแบบ แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก

คือ หมุดย้ำตาบอด (Blide Rivet) และหมุดย้ำหัวกลม (Round Rivet) หมุดย้ำแต่ละแบบมีคุณสมบัติต่างกัน

การเลือกใช้จึงควรคำนึงถึงลักษณะของชิ้นงาน

HLF-FM8RB

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ปลายปิด ( RIVET NUT CLOSED END STEEL ZINC BLUE ) เบอร์ M8 เกลียวน็อตขนาด M8x1.25 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

108 THB ฿108
 

 

HLF-FM6RB

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ปลายปิด ( RIVET NUT CLOSED END STEEL ZINC BLUE ) เบอร์ M6 เกลียวน็อตขนาด M6x1.0 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99 THB ฿99
 

 

HLF-FM4RB

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ปลายปิด ( RIVET NUT CLOSED END STEEL ZINC BLUE ) เบอร์ M4 เกลียวน็อตขนาด M4x0.7 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

68 THB ฿68
 

 

HLF-FM10RB

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ปลายปิด ( RIVET NUT CLOSED END STEEL ZINC BLUE ) เบอร์ M10 เกลียวน็อตขนาด M10x1.5 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

134 THB ฿134
 

 

HLF-FM5RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M5 เกลียวน็อตขนาด M5x0.8 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53 THB ฿53
 

 

HLM-FM4RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M4 เกลียวน็อตขนาด M4x0.7 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45 THB ฿45
 

 

HLF-FM3RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M3 เกลียวน็อตขนาด M3x0.5 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39 THB ฿39
 

 

HLF-FM12RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M12 เกลียวน็อตขนาด M12x1.75 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

124 THB ฿124
 

 

HLF-FM10RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M10 เกลียวน็อตขนาด M10x1.5 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

89 THB ฿89
 

 

HLF-FM8RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M8 เกลียวน็อตขนาด M8x1.25 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72 THB ฿72
 

 

HLF-FM6RY

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์รุ้ง ( RIVET NUT STEEL ZINC YELLOW ) เบอร์ M6 เกลียวน็อตขนาด M6x1.0 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66 THB ฿66
 

 

HLF-AFM8R

รีเวทนัทอลูมิเนียม ( ALUMINIUM RIVET NUT ) เบอร์ M8 เกลียวน็อตขนาด M8x1.25 ( แพ็ค 10 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

98 THB ฿98
 

 

HLF-AFM6R

รีเวทนัทอลูมิเนียม ( ALUMINIUM RIVET NUT ) เบอร์ M6 เกลียวน็อตขนาด M6x1.0 ( แพ็ค 10 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

91 THB ฿91
 

 

HLF-AFM5R

รีเวทนัทอลูมิเนียม ( ALUMINIUM RIVET NUT ) เบอร์ M5 เกลียวน็อตขนาด M5x0.8 ( แพ็ค 10 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63 THB ฿63
 

 

HLF-AFM4R

รีเวทนัทอลูมิเนียม ( ALUMINIUM RIVET NUT ) เบอร์ M4 เกลียวน็อตขนาด M4x0.7 ( แพ็ค 10 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51 THB ฿51
 

 

HLF-AFM3R

รีเวทนัทอลูมิเนียม ( ALUMINIUM RIVET NUT ) เบอร์ M3 เกลียวน็อตขนาด M3x0.5 ( แพ็ค 10 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46 THB ฿46
 

 

HLF-AFM10R

รีเวทนัทอลูมิเนียม ( ALUMINIUM RIVET NUT ) เบอร์ M10 เกลียวน็อตขนาด M10x1.5 ( แพ็ค 10 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

132 THB ฿132
 

 

HLF-SFM3R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M3 เกลียวน็อตขนาด M3x0.5 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37 THB ฿37
 

 

HLF-SFM10R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M10 เกลียวน็อตขนาด M10x1.5 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

138 THB ฿138
 

 

HLF-SFM8R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M8 เกลียวน็อตขนาด M8x1.25 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

110 THB ฿110
 

 

HLF-SFM6R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M6 เกลียวน็อตขนาด M6x1.0 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

79 THB ฿79
 

 

HLF-SFM5R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M5 เกลียวน็อตขนาด M5x0.8 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63 THB ฿63
 

 

HLF-SFM4R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M4 เกลียวน็อตขนาด M4x0.7 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42 THB ฿42
 

 

HLF-SFM12R

รีเวทนัทสแตนเลส ( STAINLESS STEEL RIVET NUT ) เบอร์ M12 เกลียวน็อตขนาด M12x1.75 ( แพ็ค 5 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

175 THB ฿175
 

 

HLF-FM4R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M4 เกลียวน็อตขนาด M4x0.7 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46 THB ฿46
 

 

HLF-FM3R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M3 เกลียวน็อตขนาด M3x0.5 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41 THB ฿41
 

 

HLF-FM8R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M8 เกลียวน็อตขนาด M8x1.25 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

74 THB ฿74
 

 

HLF-FM6R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M6 เกลียวน็อตขนาด M6x1.0 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 8 ชิ้น

68 THB ฿68
 

 

HLF-FM5R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M5 เกลียวน็อตขนาด M5x0.8 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55 THB ฿55
 

 

HLF-FM10R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M10 เกลียวน็อตขนาด M10x1.5 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

92 THB ฿92
 

 

HLF-FM12R

รีเวทนัทเหล็กชุบซิ้งค์ ( STEEL RIVET NUT ZINC PLATED ) เบอร์ M12 เกลียวน็อตขนาด M12x1.75 ( แพ็ค 20 ชิ้น )

ขายแล้ว 0 ชิ้น

128 THB ฿128
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้